Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023

Periode denne redegjørelsen dekker 01.05.2022 – 30.04.2023

Utarbeidet av: Ledergruppen i selskapet 

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Organisering/Driftsområde
Lesley Cosmetics AS er datterselskapet til et svensk morselskap. Virksomheten selger hudpleie- og kosmetikkprodukter under varemerket Mary Kay til uavhengige forhandlere i Norge. 
Selskapet har verken kontor eller ansatte i Norge. All administrasjon foretas av søsterselskapets personal i Sverige. 

Retningslinjer / rutiner
Arbeidet med åpenhetsloven er forankret av ledergruppen i Sverige.

De aller fleste av produktene som selges i Norge, er produsert i fabrikken til Mary Kay Inc i Dallas, USA. Vi har gjennomført en risikovurdering, og den nye fabrikken er LEED-sertifisert. Da fabrikken ble bygget, gikk avfallet til deponier. Vi plantet også over én million trær for å støtte arbeidet med å redusere karbondioksidutslipp. I tillegg måler vi vannforbruket i produksjonsanlegget for å redusere svinn. Mary Kay Ash sine verdier og prinsipper lever videre, og likestilling, mangfold og rettferdighet er noen av dem. 

Når det gjelder emballasje, jobber Mary Kay med gjenvinning og emballasje av gjenvunnet plast. I Norge er Lesley Cosmetics AS medlem i Grønt Punkt, og i Sverige er vi med i Svenska Förpackningsinsamlingen AB. På lageret i Sverige tar vi hensyn til miljøet når vi håndterer og pakker produkter som skal sendes til forhandlerne. 

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger  

Mary Kay Inc oppdaterer arbeidet innen bærekraft kontinuerlig. Lesley Cosmetics er medlemmer i bransjeforeninger innen direktehandel i Norge og Sverige (Direktesalgsforbudet i Norge og Direct Selling Sweden i Sverige). På kontoret i Sverige jobber vi stadig med å redusere strømforbruket. Vi installerte solceller for et drøyt år siden, noe som har redusert strømforbruket med opptil 30 % per år. En stor del av belysningen er byttet til LED-belysning. Vi kildesorterer avfallet vårt, dvs. plast, papir, farlig avfall, komposertbart avfall m.m. 

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

Det ansatte personalet i Sverige har kollektivavtale som sikrer gode vilkår. Vi arbeider fortløpende med å fremme likestilling, og har blant annet diskrimineringspolicy m.m. 

Kollektivavtale ett av punktene som påvirker avgjørelsen når vi velger andre leverandører.